Doelmatige geboortezorg kan!

maandag 23 juni 2014

Doelmatige geboortezorg kan!

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 17 juni het Eindrapport van het toezichtonderzoek naar de invoering van het Advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte gepubliceerd. Zorg rond zwangerschap en geboorte is veiliger maar moet beter. Bijvoorbeeld op het gebied van de preventie en maatzorg voor vrouwen in achterstandssituaties laten de zorgverleners nog kansen liggen. Juist hiermee is veel gezondheidswinst te behalen voor moeder en kind.

Op 19 juni 2014 verscheen het rapport 'Perinatale audit: op koers'. Tijdens het gelijknamige symposium is onder meer getwitterd door gynaecoloog Herman Oosterbaan: "Charlotte Devin van Sands benadrukt het belang goed naar de ouders te luisteren. Dat bleek vaak een probleem in begeleiding".

Beide rapporten sluiten naadloos aan bij de maatschappelijke businesscase voor de geboortezorg, waarin gesteld wordt dat de geboortezorg doelmatiger kan door optimaal gebruik te maken van de toegevoegde waarde van de verloskundige. Wanneer de verloskundige in haar kracht gezet wordt, heeft de gehele keten profijt. In de eerste plaats de cliënt met zorg op maat. Daarnaast de andere zorgprofessionals met ruimte voor specialisatie en innovatie in de geboortezorg. En natuurlijk de zorgverzekeraar door het voorkomen van hoge kosten door preventie en kostenbesparing door taakverschuiving. De maatschappelijk opbrengsten kunnen jaarlijks zo’n 45 miljoen euro bedragen.

Vier samenwerkingsverbanden van eerstelijnsverloskundigen en twee diagnostische centra nodigen professionals in de geboortezorg uit hun maatschappelijke waarde in de keten uit te wisselen. Alle informatie over het project maatschappelijke businesscase geboortezorg (motion graphic https://www.youtube.com/watch?v=N-i51fag2kg, management summary en volledige mBC) is te vinden op www.doelmatigegeboortezorgkan.nu. NB: deze website is niet meer actief.


Zoeken