Optimaliseren geboortezorg door betere samenwerking betrokken partners

dinsdag 31 maart 2015

Optimaliseren geboortezorg door betere samenwerking betrokken partnersSamen nog meer gebruik maken van elkaars kracht en expertise om de geboortezorg voor de zwangere en haar naasten in de regio Zwolle op een nog hoger plan te tillen. Dat is de kern van de boodschap van de intentieverklaring, die op maandag 30 maart werd ondertekend door de Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken en het Verloskundigen Plein, maatschap Gynaecologie en verloskunde Zwolle/Meppel van Isala, Kraamzorg-samenwerkingsverband Zwolle en omgeving, Stichting holding Isala en Achmea.
Met deze ondertekening willen de partijen aan de basis staan van de noodzakelijke verandering in de geboortezorg in Nederland. Hiermee sluiten zij aan bij de opdracht van VWS richting de regio’s om integraal te gaan werken. Met het officieel ondertekenen van deze samenwerking lopen de betrokken partijen uit de regio Zwolle voorop in Nederland.

"Wij zijn erg blij met deze samenwerking tussen de verloskundigen, kraamzorg, Achmea en Isala. Ik denk dat we zo de verschillende partners in de keten beter op elkaar aansluiten, zodat de communicatie en de samenwerking nog beter worden. Uiteindelijk worden onze patiënten daar beter van, want die krijgen nu de beste zorg op het goede moment op de goede plaats,” aldus Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur van Isala.

In 2015 staat de voorbereiding voor deze samenwerking centraal. Daarna wordt zowel zorginhoudelijk als financieel geëxperimenteerd en gekeken waar de samenwerking versterkt kan worden. De betrokken partijen willen samen stap voor stap de integrale geboortezorg invoeren.

“Door de samenwerking zijn we als partijen steeds dichter naar elkaar toegegroeid en is het respect voor elkaars expertise gegroeid,” aldus Myrna Knol, voorzitter van Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken en het Verloskundigen Plein en Bas Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog van Isala Vrouw-kindcentrum.

Het huidige verloskundige systeem, kenmerkt zich door een scheiding tussen kraamzorg, eerstelijns verloskunde en tweedelijns verloskunde, zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel. Om naar nog betere geboorte-uitkomsten te streven in Nederland, heeft de minister van VWS in 2010 haar beleid op het gebied van Verloskunde aangescherpt. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV) staan een integrale aanpak van verloskundige zorg voor.

Op de foto blije gezichten rondom de intensievere samenwerking tussen alle geboortezorgverleners rondom Zwolle. Uiteindelijk worden onze patiënten daar beter van, want die krijgen nu de beste zorg op het goede moment op de goede plaats.

Betrokkenen van links naar rechts:
Myrna Knol, Verloskundige en Voorzitter Verloskundigen Plein
Bas Nij Bijvank, gynaecoloog, perinatoloog Isala
Rob Dillman, voorzitter Raad van Bestuur van Isala
Miriam Nienhuis, regio directeur de Kraamvogel Zwolle en omgeving, namens Kraamzorgsamenwerkingsverband Zwolle en omgeving.
Carlo Besselink, zorginkoper 2e lijns zorg Achmea
Sido Lublink, RVE manager, obstetrie, gynaecologie en urologie Isala
Ramona Visser - Kaljé, relatiemanager Achmea
Peter de Braal, manager zorginkoop geboortezorg Achmea
Lianne Dieleman, Verloskundige
Roos Nijhof, Klinisch verloskundige

Betrokkene niet op de foto: Saskia Walgemoed, directeur Verloskundigen Plein

Dit is een gezamenlijk persbericht namens de Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken en het Verloskundigen Plein, maatschap Gynaecologie en verloskunde Zwolle/Meppel van Isala, Kraamzorgsamenwerkingsverband Zwolle en omgeving, Stichting holding Isala en Achmea, divisie Zorg en gezondheid.


Zoeken