Verloskundigen breiden zorgverlening per 1 januari uit met CTG

dinsdag 05 januari 2016

Verloskundigen breiden zorgverlening per 1 januari uit met CTGPer 1 januari 2016 starten acht verloskundigenpraktijken in de regio Zwolle, aangesloten bij het Verloskundigen Plein, met een pilot CTG in de eigen praktijk en bij Echo Enzo. Met een CTG (Cardio Toco Grafie) wordt de hartslag van de ongeboren baby in de gaten gehouden en kan de conditie van het kindje bepaald worden. Gezamenlijk bieden de verloskundigen van Het Verloskundigen Plein al echoscopie, prenatale screening en uitwendige versie aan bij Echo Enzo voor circa 3000 zwangeren per jaar. CTG is een mooie aanvulling op de zorgverlening voor met name zwangeren, die minder beweging van het kindje voelen tijdens de zwangerschap.

De pilot is ontwikkeld door de verloskundigen in Nijmegen in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ. In Zwolle zijn naast zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn ook de gynaecologen en het ziekenhuis Isala nauw bij de pilot van de acht praktijken betrokken. Zo zijn de protocollen in gezamenlijkheid met de tweede lijn opgesteld en wordt ICT gebruikt waarbij inzage en digitaal opslaan van het CTG in diverse systemen mogelijk is met desgewenst een meekijkfunctie voor de gynaecoloog. Samenwerking en uitwisseling zijn belangrijke voorwaarden voor de toekomstige integrale zorg. Hiermee hebben de praktijken van het Verloskundige Plein - Bakerraad, de Kiem en het Verloskundig Huys uit Zwolle, Mami uit Wezep/Heerde, ’t Klaverblad uit Elburg, Verloskundigenpraktijk Kampen, de Morgen uit Dalfsen en ’t Hart uit Raalte - al de nodige ervaring in de coöperatie en Echo Enzo.

De verloskundigen van het Verloskundigen Plein werken vanuit de visie: ‘in de eerste lijn als
het kan, in de tweede lijn als het moet’ vanwege de fysiologische benadering, zorg dicht bij huis en
doelmatigheid. Vanuit deze visie hoort het gebruik van CTG als aanvullende diagnostiek bij de
beoordeling in de eerste lijn. Het CTG consult in deze pilot wordt verricht door bekwame verloskundigen. De consulten CTG vallen onder de dienstverlening van Echo Enzo en worden aangeboden bij Echo Enzo èn in de acht praktijken van het Verloskundigen Plein, waardoor continuïteit van het aanbieden van CTG geboden kan worden. Op die manier is deze dienstverlening altijd dichtbij en zijn consulten ’s avonds, ’s nachts en in het weekend gewaarborgd. Dit CTG consult wordt tot nu toe alleen in de tweede lijn verricht waarbij de zwangere ook voor het CTG consult naar het ziekenhuis wordt verwezen.

De acht verloskundigenpraktijken in de regio Zwolle hebben zich verenigd in een coöperatie, het Verloskundigen Plein, om praktijkoverstijgende eerstelijns verloskundige zorg te kunnen bieden aan cliënten. Door het grotere volume enerzijds en specialisatie anderzijds kan een groter zorgaanbod en meer kwaliteit geleverd worden. Daarnaast zijn de verloskundigen via het Verloskundigen Plein tevens een duidelijke, eenduidige en aansprekende ketenpartij in de steeds intensievere samenwerking in de horizontale en verticale zorgketen en een actieve deelnemer in o.a. Zigt (Zwolse Integrale Geboortezorg met Toekomst) en het VSV Zwolle (Verloskundig Samenwerkings Verband).


Zoeken