Samenwerken bevalt beter; het keurmerk

vrijdag 03 juni 2016

Samenwerken bevalt beter; het keurmerkOp donderdag 2 juni jl. kwam de moederraad Zwolle en omstreken voor het eerst bijeen bij Echo Enzo. Via de moederraad kunnen zwangeren en moeders meedenken en meewerken aan een betere geboortezorg in de regio Zwolle. Dat doen ze door gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle zaken rondom zwanger zijn en bevallen. Maar ook door mee te werken aan nieuwe folders en richtlijnen en een bijdrage te leveren aan verbetertrajecten of andere bijeenkomsten waarbij input gewenst is. De onafhankelijk voorzitter van de moederraad koppelt de informatie terug aan het Verloskundigen Plein, de coöperatie van 9 eerstelijns verloskundigenpraktijken in en om Zwolle.

Door samen te werken met een regionale moederraad kunnen de aangesloten praktijken en het Verloskundigen Plein nog meer invulling geven aan de behoefte van de zwangere bij het maken van (toekomst)plannen en samenwerkingsafspraken. Daarmee werd voldaan aan alle voorwaarden van het keurmerk ‘Samenwerken bevalt beter’. Want naast het centraal stellen van de wens van de zwangere en haar partner, staan de 9 praktijken ook voor persoonlijke en laagdrempelige geboortezorg in de buurt, een actieve rol voor de zwangere in het zorgproces bijvoorbeeld door middel van Centering Pregnancy en intensieve begeleiding tijdens de zwangerschap met bijvoorbeeld CTG en echo. Daarnaast staan de praktijken samen sterk voor moeder en kind bij het maken van afspraken met zorgverzekeraars en ziekenhuis. Meer informatie over het keurmerk is te vinden op www.samenwerkenbevaltbeter.nl.

Gezamenlijk wordt door de praktijken van het Verloskundige Plein - Bakerraad, de Kiem, het Verloskundig Huys en De Ooievaar uit Zwolle, Mami uit Wezep/Heerde, ’t Klaverblad uit Elburg, Verloskundigenpraktijk Kampen, de Morgen uit Dalfsen en ’t Hart uit Raalte - al CTG, echoscopie, prenatale screening en uitwendige versie aangeboden voor circa 3000 zwangeren per jaar. Daarnaast zijn de verloskundigen via het Verloskundigen Plein tevens een duidelijke, eenduidige en aansprekende ketenpartij in de steeds intensievere samenwerking in de horizontale en verticale zorgketen en een actieve deelnemer in o.a. Zigt (Zwolse Integrale Geboortezorg met Toekomst) en het VSV Zwolle (Verloskundig Samenwerkings Verband).


Zoeken