Het Verloskundigen Plein empowert

donderdag 12 januari 2017

Het Verloskundigen Plein empowert
In 1878 studeerde in Nederland de eerste vrouwelijk arts af: Aletta Jacobs. Een vrouwe met pit, zelfstandigheid en intelligentie. De vrouw, die inzag dat geboortebeperking de oplossing was van de sociale problematiek. De vrouw, die het pessarium introduceerde. De vrouw, die voor vrouwenkiesrecht ging. De wellicht bekendste feministe van Nederland? 
 
Feminisme is voor sommige mensen een vieze term, voor anderen een term met kracht. De eerste feministische golf ging voor het vrouwenkiesrecht. De tweede voor financiële en sociale gelijkheid. Nu is een derde golf bezig waarbij zelf-ontplooiing, keuzemogelijkheden en discriminerende gebruiken op de voorgrond staan. We streven er niet meer naar om gelijk aan de man te zijn. Maar ontdekken hoe wij sterk zijn als vrouwen. 
 
Wij verloskundigen van het Verloskundigen Plein, zijn met ook feministisch. We gaan even terug in de tijd; niet zover als 1800, maar naar 2007. Het jaar waarbij we na hard werken, ingewikkelde acties en vooral veel nieuwigheid met elkaar een echocentrum oprichten. Waarom? Omdat er een nieuwe vorm van zorg geboden moest gaan worden: De 20 weken echo en de combinatietest. En omdat te kunnen doen besluiten we onze krachten te bundelen en gezamenlijk als eerstelijns verloskundigen deze zorg te gaan bieden. Spannend? Zeker! Uitdagend en hebben we er veel van geleerd? Dat ook! Maar vooral deden we dit omdat wij gingen staan voor onze zorg. Gingen staan voor de kwaliteit. De moeite namen om deze vorm van screening (en screening of risicoselectie is uiteindelijk onze core business) aan te gaan bieden aan de zwangeren in de regio Zwolle.
 
En wat blijkt? We zetten er met elkaar de schouders onder, stimuleren elkaar, bieden elkaar stage en laten elkaar groeien. Het wordt een bloeiend centrum, waarbij we zelfs onverwacht winst gaan maken. We besluiten deze winst om te zetten in projecten waarbij we de verloskundigen en de zorg versterken. Het “Potje Innovatie” ontstaat. Projecten die gesteund worden zijn o.a. het project prenatale groepsvoorlichting en het project geboortehuis. Niet al deze projecten komen tot een goed einde. Echter van al deze projecten wordt worden we sterker  en we komen er telkens wijzer uit.
 
De coöperatie herontdekt zichzelf. Het blijkt dat er behoefte is aan uitwisseling, gezamenlijkheid en elkaar versterken op meer punten dan alleen de diensten die bij Echo Enzo geboden worden. Er moeten steeds vaker gesprekken plaatsvinden in diverse gremia waarbij je meer gewicht in de schaal legt op het moment dat er namens een grote groep gesproken wordt i.p.v. namens één praktijk. Het wordt zichtbaar voor ketenpartners dat wij ons aan elkaar hebben verbonden.
 
Verloskundigen Plein ontstaat en Echo Enzo gaat als BV verder. Er breekt een nieuwe tijd aan. We staan sterker en kunnen duidelijk een standpunt innemen wanneer nodig. Even wat voorbeelden: We schrijven met onze ketenpartners de visie “Samen zorgen voor morgen”. We starten samen het VSV. Ook op landelijk niveau laten we zien dat we er zijn. Er wordt een maatschappelijke businesscase geschreven. We starten een keurmerk en een calamiteitenwerkgroep en laten hiermee zien dat we bezig zijn met kwaliteit. We breiden de zorg uit voor onze zwangeren door in onze regio de CTG pilot te starten. We staan er en versterken, empoweren onszelf en daarmee de zorg voor onze zwangeren steeds verder en verder. 
 
En we groeien. Dit jaar mogen we 2 praktijken verwelkomen. Hartelijk welkom. Wij hopen dat wij jullie veel mogen bieden en jullie ons. Want… Samenwerken bevalt beter!


Zoeken