Speeches Open Huis

donderdag 31 mei 2012

Speeches Open HuisHartelijk welkom op dit Open Huis van de Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken! Voor wie mij nog niet kent: mijn naam is Saskia Walgemoed en ik ben sinds kort directeur van de coöperatie. De coöperatie is officieel 8 maart jl. opgericht. Dat vieren we nu met dit Open Huis.
Waarom we de start van de coöperatie zo openlijk vieren midden op het Grote Kerkplein? Omdat een groot plein middenin Zwolle onze maatschappelijke betrokkenheid en positie middenin de samenleving benadrukt. De coöperatie is niet alleen van 1e lijns verloskundigen, voor 1e lijns verloskundigen en door 1e lijns verloskundigen, maar ook voor de gehele keten geboortezorg in het belang van alle toekomstige ouders en hun baby’s in en rondom Zwolle.
Myrna Knol, voorzitter van de coöperatie, zal zo meteen na mij spreken over de visie van de coöperatie op de toekomst. Wat willen wij met z’n allen bereiken?
Na Myrna krijgt wethouder en loco-burgemeester De Heer het woord. Hij zal tevens de openingshandeling verrichten, die bestaat uit het onthullen van de naam voor de coöperatie. Een hele duidelijke naam, maar om de gedachte erachter nog beter te begrijpen stel ik eerst de 9 praktijken – die samen de coöperatie vormen- aan u voor.

We beginnen in Genemuiden/IJsselmuiden bij verloskundigenpraktijk Sifra.

Sifra is een meisjesnaam. Het betekent `Schoonheid`. Maar Sifra is ook een Bijbelse naam; het is een van de twee vroedvrouwen in de bijbel. En zonder vroedvrouwen geen coöperatie.
Van Sifra gaan we met de klok mee rondom Zwolle naar Dalfsen. Daar zit solopraktijk De Morgen.
Een naam die goed bij de coöperatie past, want de coöperatie speelt in op de ontwikkelingen van morgen. We leven en werken meer en meer in een netwerksamenleving. Het creëren van en deelnemen in netwerken staat daarbij centraal. ‘Een netwerk is een relatief open systeem dat een aantal relatief gesloten systemen verbindt’. De Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken verbindt de 9 praktijken.

Van Dalfsen gaan we naar Raalte. In Raalte is praktijk ’t Hart gevestigd.

De uitdrukking voor zwanger zijn luidt: “een kind onder het hart dragen”. Maar er zijn veel meer mooie uitdrukkingen met ‘hart’ die op de verloskunde van toepassing zijn. Zoals ‘na aan het hart liggen’, ‘je hart luchten’ en ‘hart voor de zaak hebben’. De betrokkenheid en passie in deze uitdrukkingen is niet alleen kenmerkend voor het werk van de verloskundigen, maar ook voor de activiteiten van de coöperatie.

Van Raalte nemen we de pont over de IJssel naar Wezep. Daar is verloskundigenpraktijk Mami gevestigd.

Mami was in de Mesopotamische mythologie de Schepperes van al wat is. Deze Moedergodin schiep, aldus de mythe, ook de mens uit klei. Deze belangrijke rol voor de moeder spreekt voor zich. Het werk van zowel de verloskundige als de coöperatie begint bij de moeders in en rondom Zwolle. Gelukkig kiezen de meeste moeders er bewust voor zwanger te worden en deze bewuste keuze dient beloont te worden met een zwangerschap waarin zij ook zelf keuzes kan maken op basis van goede voorlichting en begeleiding.

Aan de andere kant van de A28 ligt Elburg. De zwangere vrouwen in die regio kunnen daar terecht bij verloskundigen praktijk ’t Klaverblad.

Een klaverblad, zeker 4, staat voor geluk en vervulling van wensen... En een klaverblad is ook een type verkeersplein of knooppunt, die een ongelijkvloerse kruising vormt tussen twee autosnelwegen. Alle wegen komen er samen en je kunt alle richtingen uit. Het eigenlijk net als op dit plein. Uit alle richtingen komt iedereen samen, maar vindt ook iedereen weer zijn weg. Deze pleinfunctie wil de coöperatie graag –zowel online als offline- vervullen.

Van hier gaan we naar Verloskundigenpraktijk Kampen.

De samenleving bestaat uit verschillende kampen, die kampen of strijden voor hetzelfde doel. Wij zijn vandaag midden op dit plein bij elkaar, omdat de coöperatie de functie van belangenbehartiger vervult. Voor de aangesloten verloskundigenpraktijken en voor moeder en kind.

Vanuit Kampen gaan we de stad Zwolle in naar het Verloskundig Huys.

Het woord huis is kenmerkend voor de 1e lijns geboortezorg. Niet alleen bij een thuisbevalling zorgen de verloskundigen er voor dat de zwangerschap, bevalling en kraamtijd een huiselijke sfeer heeft. Wanneer moeder besluit –zonder medische reden- in het ziekenhuis te bevallen, begeleidt de verloskundige de bevalling als thuis. Familiair, gemoedelijk en intiem. Deze sfeer is voor de kwaliteit van zorg en dus voor de coöperatie meer bepalend, dan de locatie van de bevalling.

De verloskundigen van Bakerraad zijn ook gevestigd in Zwolle.

Een raad is een groep mensen die advies geeft. Via de coöperatie leren en inspireren we elkaar op basis van deskundigheid en ervaring. De coöperatie staat de leden met raad en daad bij. Want behalve goede raad, voegen we ook de daad bij het woord.

En last but not least verloskundigenpraktijk De Kiem in Zwolle.

De Kiem is niet alleen de betekenis van het eerste embryonale stadium, maar staat ook synoniem voor het begin van iets dat zich ontwikkelt. En dat geldt zeker voor de coöperatie. Het begin is er. En dat drukken we na het onthullen van de naam uit met het uitdelen van een symbolisch presentje.

Ik wil mijn bijdrage afsluiten met de door alle leden gezamenlijk geformuleerde missie: de Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken ua is een toonaangevend collectief van verloskundigen in en rondom Zwolle. De leden werken samen met alle professionals in de geboortezorg voor een optimale zorgverlening aan ouder en kind. Daarbij staan de wensen - zoals keuzevrijheid, persoonlijke begeleiding en kwaliteit - van de cliënten centraal staan.

Samenwerken bevalt beter! Met deze slogan geef ik graag het woord aan Myrna...

Visie door Myrna Knol

Samenwerken bevalt beter! En nou kan ik een cliché speech afsteken hoe dat dan gaat dat samenwerken. Hierbij kan ik natuurlijk kijken naar de aanwezigen en benoemen hoe we samenwerken. Tussen de praktijken, maar ook met externe partijen zoals kraamzorg, huisartsen, CJG’s, gynaecologen enz enz... Dat ga ik niet doen.

Ik ga het ook niet hebben over hoe onmetelijk trots ik ben onze praktijken. De inzet, motivatie tot samenwerken, hoe iedereen de praktijkbelangen aan de kant heeft geschoven in het belang van de zwangere en haar partner. In het belang van goede zorg. En hoeveel we al bereikt hebben. Maar ook dat ga ik niet doen.

Ik ga het hebben over een stukje familiegeschiedenis van mij. In mijn jeugd heeft mijn vader mij meegegeven dat verandering iets goeds is, maar alleen als het een verbetering is. Zoals je begrijpt er veranderde bij ons thuis niet zo gek veel.
Zijn vader heeft ooit een coöperatie in de landbouw opgezet. Ja eigenlijk is dit gewoon karma dat ik hier sta. Een coöperatie is een ondernemingsvorm die zeker in de jaren rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw een belangrijke rol speelde. Ze werden toen opgezet om “samensterk” te zijn en het gezamenlijk doel te bereiken. Het werd gebruikt om een stem naar buiten te geven en eenduidigheid.
Vandaag de dag zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen. Er verandert veel binnen het zorglandschap. Ketenzorg is zo’n belangrijke trend. Ketenzorg is ook samen en moet ook eenduidig zijn. In de ketenzorg kan je van elkaar leren en maak je samen besluiten. Om met die trend mee te kunnen doen moeten we dus een en samen zijn, moeten we innoveren.
Het oude past bij het nieuwe, want wat wij willen bereiken is:
• Eén stem en eenduidigheid
• Samen sterk en ons gezamenlijk doel bereiken.
• Samen werken in een keten zodat de zwangere zich geruisloos door de keten kan bewegen en de
zorg krijgt van de juiste zorgverlener.

Samenwerken bevalt beter!

Dit is dus een verandering. Eentje die een verbetering is en hopelijk volgen er in de toekomst nog veel meer! Want onze coöperatie heeft in elk geval één ding met mijn vader gemeen. We houden ook van veranderen. Tegenwoordig heet dat innoveren, want er is altijd iets te verbeteren in de zorg voor de zwangere.
Om het geheel een officiële tint te geven, wil ik graag het woord geven aan loco-burgemeester en wethouder De Heer...

Afsluiting door Saskia Walgemoed

Namens alle leden van de Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omstreken dank ik u hartelijk voor het onthullen van de naam, waarmee we dit plein tijdelijk hebben omgedoopt tot Verloskundigen Plein. Dat is slechts tijdelijk, maar de nieuwe huisstijl en website niet. De website is opgezet als portal/plein waar leden, ketenpartners en (bijna) ouders belangrijke informatie kunnen vinden.
Het symbolische presentje waar ik eerder over sprak, met daarop ons logo en webadres, wordt nu uitgedeeld. De kiem was ‘het begin dat zich ontwikkelt’. U krijgt zogenaamde zaadlucifers van ons. Steek deze in de grond en er groeit en bloeit een ‘vergeet-me-nietje’! En u, wethouder De Heer, had ik als dank voor uw bijdrage graag boeiende ‘vergeet-me-nietjes’ aangeboden, maar dat is helaas op dit moment niet mogelijk. Daarom een boeket bloemen in dezelfde blauwe kleur!
Maar ik heb hier nog een boeket bloemen. Deze zijn voor Myrna. Niet omdat ze voorzitter is, niet omdat ze net gesproken heeft, maar omdat de coöperatie er in ieder geval nu nog niet zou zijn geweest zonder haar! Met haar inzet, vastberadenheid en visie heeft ze de verloskundigen van alle praktijken in en om Zwolle ervan overtuigd dat een coöperatie de juiste stap zou zijn. Gelukkig maar!
Verder nodig ik alle aanwezigen uit nader met de coöperatie, de leden en elkaar kennis te maken onder het genot van een hapje, een drankje en heerlijke live muziek. Dank voor uw aanwezigheid tijdens dit Open Huis!


Zoeken