Verloskundig Samenwerkingsverband Zwolle e.o. per 1 januari 2013 actief

woensdag 19 december 2012

Verloskundig Samenwerkingsverband Zwolle e.o. per 1 januari 2013 actiefDe Nederlandse Zorgautoriteit concludeert in de marktscan Geboortezorg van december 2012 dat de zwangerschapsbegeleiding vooral in de eerste lijn plaatsvindt, maar de bevalling steeds vaker in de tweede lijn. Dit maakt de overdrachtsmomenten tussen de eerste en tweede lijn van groot belang en de samenwerking cruciaal. De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. In dat kader is dinsdag 18 december 2012 een samenwerkingsovereenkomst getekend door 3 partijen: de Isala klinieken, de Coöperatie Verloskundigen Zwolle e.o. en de maatschap Gynaecologie en Obstetrie.

Het ondertekenen van de VSV-overeenkomst door mevrouw M. Knol (voorzitter van het Verloskundigen Plein), de heer H. de Haan (voorzitter van de maatschap Obstetrie & Gynaecologie Zwolle/Meppel) en de heer S. Lublink (RVE Manager Obstetrie & Gynaecologie Isala klinieken) past in de lange termijn visie ‘Samen Zorgen Voor Morgen’. Deze visie op de geboortezorg in Zwolle e.o. streeft naar de best haalbare uitkomst voor moeder en kind, de zorg zo dicht mogelijk bij het huis van de zwangere te organiseren, met onderscheid tussen planbare en acute zorg, de keuze mogelijkheid voor thuis- of geboortehuis bevalling, een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgaanbieders rond de geboorte, op basis van regionale afspraken en eenduidige informatievoorziening, waardoor iedere zwangere weet bij wie zij voor welke zorg terecht kan.

Vanaf 1 januari 2013 vormen alle professionals in en rondom de geboortezorg een netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. Dit vereist bindende afspraken over kwaliteit, registratie, verantwoording en transparantie. In het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Zwolle e.o. komen verloskundigen, gynaecologen en eventueel verloskundig actieve huisartsen bij elkaar om afspraken te maken over bijvoorbeeld de overdracht van cliënten of het vertalen van richtlijnen naar de lokale situatie. Ook kinderartsen, kraamzorgaanbieders en andere belanghebbenden worden uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan het overleg.

Het VSV-bestuur, dat bestaat uit een gynaecoloog, twee eerstelijns verloskundigen en een klinisch verloskundige, zal vanaf 1 januari deelnemers benaderen en uitnodigen zitting te nemen in de VSV vergadering. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor het opstellen en actualiseren van protocollen en het coördineren van (bestaande) overlegstructuren. Het netwerk van professionals in en rondom de geboortezorg in Zwolle e.o. is dus nieuw, maar de diverse overlegstructuren bestaan al langer. Door een en ander nog beter op elkaar af te stemmen en meer professionals erbij te betrekken, hopen de initiatiefnemers dat dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt en de tevredenheid van de zwangere verder toe zal nemen.


Zoeken