Het Verloskundigen Plein is een toonaangevend collectief van verloskundigen in en rondom Zwolle, verenigd in de Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omgeving ua. De leden werken samen met alle professionals in de geboortezorg voor een optimale zorgverlening aan de zwangere+. Daarbij staan de wensen - zoals keuzevrijheid, persoonlijke begeleiding en kwaliteit - van de cliënten centraal staan. Oftewel de missie van de cooperatie luidt: Samenwerken bevalt beter!

Toonaangevend collectief

Voor het Verloskundigen Plein is maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. De coöperatie moet ervoor zorgen dat de sector sterk blijft en dat de onderneming van de leden waarde behoudt. Door te participeren in een coöperatie kunnen de verloskundigenpraktijken de krachten bundelen en hun activiteiten op een hoger plan tillen. Innovatie en duurzaamheid spelen daarbij een belangrijke rol, naast samenwerking onderling en in de keten.

Samen met alle professionals

Eerstelijns verloskundigen werken met veel anderen in de gezondheidszorg samen: kraamcentra, tweedelijns verloskundigen, gynaecologen, ambulancedienst, huisartsen, wijkverpleegkundigen, obstetrie verpleegkundigen en kinderartsen. Door samenwerking - op basis van gelijkwaardigheid en autonomie waarbij alle beroepsgroepen elkaar kunnen aanvullen en versterken - geeft het Verloskundigen Plein nog meer invulling aan de behoefte van de cliënt.

Optimale zorgverlening

Het Verloskundigen Plein draagt bij aan de zorgverlening aan de zwangere + (de zwangere en haar directe omgeving zoals partner en kinderen) door de samenwerking te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het maken van goede werkafspraken en protocollen, het geven van (digitale) gezondheidsvoorlichting, het voeren van overleg met alle partners in de geboortezorg, het bieden van deskundigheidsbevordering, het ontwikkelen van beleid en het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Hierbij staan de volgende uitgangspunten centraal:
  • De behoefte en keuzevrijheid van de zwangere. De zwangere wordt geïnformeerd en gecounseld, zodat ze goede, verantwoorde keuzes kan maken.
  • Herkenbare, laagdrempelige dienstverlening in de buurt waar het kan, centrale dienstverlening waar het moet.
  • De begeleiding van de gezonde (fysiologische) zwangerschap, bevalling en kraamtijd valt onder de verantwoordelijkheid van de eerstelijns verloskundige.
  • Kwalitatief goede zorgverlening aan de zwangere heeft betrekking op veiligheid èn tevredenheid.

Cliënten centraal

Door de vraag van de cliënt centraal te stellen is het mogelijk optimale kwaliteit van zorg te bieden. Uitgangspunt zijn behoeften en wensen van de zwangere en niet de stelsels of sectoren die de zorg leveren. Goede zorg bestaat namelijk uit zoveel meer dan de juiste hulpmiddelen of verrichtingen; goede zorg gaat ook over aandacht voor en welbevinden van de cliënt. En daarbij gaat het Verloskundigen Plein verder dan alleen cliëntvriendelijke activiteiten, waarbij de relatie met de cliënt centraal staat. Cliëntgerichte oplossingen zijn het uitgangspunt èn het doel. Naast de lichamelijke aspecten is er aandacht voor psychische en sociale aspecten en wordt de cliënt actief betrokken.

Door samen te werken aan een regionale clientenraad kunnen de aangesloten praktijken en het Verloskundigen Plein nog meer invulling geven aan de behoefte van de zwangere bij het maken van (toekomst)plannen en samenwerkingsafspraken.

Zoeken