Zwanger

Het Verloskundigen Plein is een samenwerking tussen de verloskundigenpraktijken in en om Zwolle. De begeleiding van de zwangere voor, tijdens en na de bevalling gebeurt door de verloskundigen van een van deze praktijken bij de aanstaande ouders in de buurt. Klik op de kaart op de homepage voor een praktijk in de buurt.

Een van de speerpunten van de coöperatie is herkenbare, laagdrempelige dienstverlening in de buurt waar het kan, centrale dienstverlening waar het moet. De voorlichting op maat krijgt de zwangere dus tijdens de consulten gedurende de zwangerschap. Daarnaast werken verloskundigenpraktijken samen met bijvoorbeeld de plaatselijke CJG, de kraamzorg en andere disciplines voor de groepsvoorlichting. Ook daar staat de betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de informatie centraal. Op deze pagina vind je algemene, landelijke informatie en voorlichting over hoe je gezond zwanger kunt worden of zijn, over de bevalling en kraamtijd en over mogelijke risicofactoren.


Zoeken